Skip to content

Faschistoid / Fascistoid

Hier einige Überlegungen von Omar Ahmad, die mit Begeisterung von Dragos Paul Aligica und ILD übernommen wurden. Die Stimmen, die jede Maßnahme zur Pandemiebekämpfung ablehnen, welche Einschränkungen der persönlichen Freiheit voraussetzt, werden immer lauter. Herdenimmunisierung? Nehmen wir tausendfachen Tod in Kauf, um das uneingeschränkte Recht auf Bewegungsfreiheit und Datenschutz zu wahren? Wie kann man nur den freiwilligen Tod der Freiheits- und Demokratiekämpfer mit dem durch Unterlassung und Frivolität provozierten Tod der Schwachen? Eine Demokratie, die sich nur so retten kann, kann mir gestohlen bleiben, denn das riecht schon nach Euthanasie.

===

Iată câteva consideraţii ale lui Omar Ahmad, care au fost preluate cu entuziasm de către Dragoş Paul Aligică şi de ÎLD. Vocile care refuză orice măsură de combatere a pandemiei care îngrădeşte drepturile individuale, devin din ce în ce mai sonore. Imunizare în grup? Adică să acceptăm tacit mii de morţi, numai pentru a ne salva libertatea de mişcare şi protecţia datelor personale fără îngrădiri? Cum poţi să compari moartea asumată a luptătorilor pentru libertate şi democraţie cu moartea celor slabi indusă printr-un comportament asocial şi frivol? Refuz să accept o democraţie care nu se poate salva decât prin astfel de metode care miros a eutanasie.

Omar Ahmad
13. Mai um 06:17 ·
All across the world, there are politicians with very negative agendas who probably regard the coronavirus as a great way of consolidating and personalizing power in themselves. The health emergency allows them to invoke emergency powers and to suspend oversight and rule of law; while the contact tracing apps allow them to subversively introduce a police state.
The coronavirus is presenting us with many tradeoffs, such as lives vs. livelihoods. When you decide on your position, please remember that hundreds of years of political development and human rights are at risk due to opportunistic politicians.
You may disagree with the herd immunity policy because you think that the cost (in terms of lives lost) is too high. However, remember that some people who are in favor of it are asking the current generation to make a sacrifice so that the next one can continue to enjoy the political freedoms that many died for. It’s not just about asking old people to die so that the Dow Jones can rise a few points.

În întreaga lume există politicieni cu agende foarte negative, care consideră coronavirusul o modalitate excelentă de consolidare și personalizare a puterii lor. Starea de criza in sănătate le permite să invoce puteri de urgență și să suspende statul de drept; în timp ce aplicațiile IT de urmărire a contactelor le permit să introducă pe usa din dos un stat polițienesc.
Coronavirusul ne pune in fata unor decizii si dileme grele cum ar fi cea intre salvarea de vieți și asigurarea economica a mijloacelor de trai. Când decideți poziția dvs., vă rugăm să vă amintiți că sute de ani de dezvoltare politică și drepturile omului sunt în pericol din cauza politicienilor oportuniști.
S-ar putea să nu fiți de acord cu politica de imunizare in turma, deoarece credeți că are un cost (în ceea ce privește viețile pierdute) care este prea mare. Cu toate acestea, amintiți-vă că multi dintre cei care sunt în favoarea acesteia cer generației actuale să ia in considerare toate riscurile si costurile necesare, pentru ca următoarea generatie să poată continua să se bucure de libertățile politice pentru care mulți au murit in trecut.
Asadar nu este vorba doar de a cere bătrânilor să moară, astfel încât Dow Jones să poată ridica câteva puncte…. Este despre ceva mult mai important…

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*