Skip to content

Absurditäten / Absurdităţi

Abertausende Tonnen Drogen werden hergestellt, geschmuggelt und konsumiert, das Letzte vorwiegend in reichen Ländern. Die Regierungen und Behörden dieser Länder treffen viele Maßnahmen gegen den Drogenschmuggel und unternehmen häufig aufwändige Aktionen, um die Herstellung in den Ursprungsländern zu behindern, indem Plantagen und Produktionsstätten zerstört werden. Aber sie unternehemen nur wenig, um den Drogenkonsum an sich zu bekämpfen, der in der Gesellschaft im eigenen Lande tief verwurzelt ist. Solange der Drogenkonsument bereit ist, jeden Preis für die Befriedigung seiner Sucht zu bezahlen, bringen all diese Anstrengungen gar nichts.

Im Bezug auf die Migration ist die Situation genau umgekehrt. Die reichen Länder treffen alle möglichen internen Maßnahmen – von der Gesetzgebung bis hin zur Befestigung der Grenzen – um das Eindringen der Migranten zu unterbinden, sie finden jedoch kein geeignetes Mittel, um die Ursachen der Migration in den Ursprungsländern zu beseitigen. Solange die Migranten bereit sind, jeden Preis zu bezahlen und auch das Risiko für das eigene Leben einzugehen, um ins „gelobte Land” zu gelangen, bringen all diese Anstrengungen gar nichts.

===

Sute şi mii de tone de droguri sunt produse, transportate prin contrabandă şi consumate, ultimul lucru cu precădere în ţările bogate. Guvernele şi autorităţile din aceste ţări iau numeroase măsuri împotriva traficului de droguri şi întreprind adesea vaste acţiuni pentru a împiedica producţia din ţările de origină, distrugând plantaţii şi laboratoare de producţie.  Dar nu întreprind decât foarte puţin pentru a combate consumul în sine, care are rădăcini adânci în sânul societăţii din propria ţară. Atâta vreme cât consumatorul de droguri este gata să plătească orice preţ pentru a-şi satisface patima, toate aceste eforturi nu duc la nimic.
În privinţa migraţiei, lucrurile stau tocmai pe dos. Ţările bogate iau toate măsurile interne posibile, de la legislaţie până la fortificarea graniţelor, pentru a împiedica pătrunderea migranţilor, dar nu găsesc niciun mijloc eficient pentru a elimina cauzele migraţiei în ţările de origină. Atâta vreme cât migranţii sunt gata să plătească orice preţ şi îşi riscă şi viaţa pentru a ajunge în „ţara făgăduinţei”, toate aceste eforturi nu duc la nimic.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*