Skip to content

Daily Archives: martie 22nd, 2020

Wenn Sie mich fragen… / Dacă mă întrebaţi pe mine…

… dann habe ich, obwohl ich zur Risikogrupe der UHUS gehöre, weniger Angst vor der Epidemie als vor den Maßnahmen zu ihrer Eindämmung. === … mă tem mai puţin de epidemie, cu toate că aparţin unei grupe de vârstă cu risc ridicat, decât de măsurile luate pentru combaterea ei.