Skip to content

Frühling / Primăvară

Es wird langsam wärmer. Die rumänischen „Bauern*” fangen wieder an, ihre Stoppelfelder, die verwahrlosten Wiesen und die ungepflegten Hecken abzufackeln. Außer dem Kleingetier verbrennen häufig mit: Zäune, Tore, Strommasten, Skilifte, Heuhaufen, Scheunen, Häuser und Wälder. Natürlich ist dies verboten, und die Menschen wissen das. Aber wen kümmert es? Die Behörden werden doch den Teufel tun, sich mit dieser Wählerschaft anzulegen! So kann die kranke Gesellschaft in Rumänien nicht einmal die Ignoranz als mildernden Umstand vorweisen. Die Welle der Korruption schwappt von Fall zu Fall, mal von oben nach unten und mal umgekehrt…

===

Se face cu încetul mai cald. „Ţăranii*” români încep din nou să pârjolească miriştile, păşunile neglijate şi răzoarele neîngrijite. În afară de vietăţile mărunte, ard adesea şi garduri, porţi, stâlpi de curent, teleferice, căpiţe de fân, grajduri, case şi păduri. Bineînţeles că este interzis, şi oamenii ştiu asta. Dar pe cine interesează? Doar autorităţile n-o să se pună rău cu aceşti alegători! În acest fel, societatea bolnavă din România nu poate să invoce ca circumstanţă atenuantă nici măcar ignoranţa. Valul corupţiei se revarsă după caz, când de jos în sus, când viceversa…

(Continued)

Krass!

Nach einem Karnevalwitz über die Einführung der Toiletten fur das dritte Geschlecht, der vom Pöbel mit Gejohle belohnt wurde, sah sich die Vorsitzende der CDU, Anegret Kramp-Karrenbauer, mit Kritik konfrontiert.

Jetzt ist sie in die Offensive gegangen:


Heute habe ich das Gefühl, wir sind das verkrampfteste Volk, das überhaupt je auf der Welt rumläuft.

Krass!

Abgesehen davon, dass das deutsche Volk nicht „auf der Welt rumläuft” (das tun nur Migranten), und dass „überhaupt je” in diesem Zusammenhang schlechtes Deutsch ist, die Kritik kam doch nicht vom Volk, oder? Das Volk jubelt bei so was… Ihnen reicht wohl der unaussprechliche Name nicht, Frau AKK, Sie wollen Ihre Position als chancenlose Kanzleranwärterin weiter festigen, indem Sie auch das Volk gegen sich bringen? Na dann, viel Erfolg. Mutti wird Ihnen dankbar sein.

===

După o glumă de carnaval despre introducerea toaletelor pentru al treilea sex, care a fost răsplătită de gloată cu urlete de încântare, preşedinta CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer s-a trezit confruntată cu critică.

Acum a trecut la ofensivă:

Azi am impresia că noi suntem cel mai crispat popor dintre toate cele care mişună vreodată pe lumea asta.

Cras!

Lăsând la o parte faptul că poporul german nu „mişună pe lumea asta” (asta fac doar migranţii) şi că „vreodată” este, în contextul dat, neavenit, critica nu provine de la popor. Poporul jubilează la aşa ceva… Nu vă ajunge numele imposibil de pronunţat, d-nă AKK, doriţi să vă consolidaţi poziţia de candidat fără şanse la postul de cancelar şi prin faptul că vă puneţi şi poporul împotrivă? Păi atunci, mult succes. Mutti vă va fi recunoscătoare.

 

Globalisierung / Globalizare

Na toll. Jetzt kann man durch Mückenstiche nicht nur Enzephalitis kriegen, sondern auch Fadenwürmer, der koreanischen Mücke sei Dank.

===

Grozav. Acum poţi primi dintr-o înţepătură de ţânţar nu numai encefalită, dar chiar şi nematode, datorită ţânţarului coreean.

Klimakiller / Ucigaşii climei

Man findet diese Bezeichnung neuerdings immer häufiger, wenn es um Faktoren die Rede ist, die das Klima beeinflussen. Blödsinn. Das Klima wird in jedem Fall überleben. Es fragt sich nur, ob es uns noch gefallen wird.
Noch abstruser wird es, wenn man, bewußt oder unbewußt, Systeme bezichtigt, die selbst unter den klimatischen Veränderungen oder dem menschlichen Einfluß leiden, wie z.B. den kanadischen Wald, der sogar als „CO2- Schleuder” hingestellt wird. Bald wird die Tundra, die durch das Auftauen des Permafrostes große Mengen an Methan in die Atmosphäre entläßt, auch als Klimakiller abgestempelt.

===

Această denumire o întâlnim mai nou din ce în ce mai des, când este vorba de factori care influenţează clima. Aiurea. Clima va supravieţui în orice caz. Singura întrebare este dacă ne va mai conveni.
Şi mai absurd este faptul că, în mod conştient sau inconştient, sunt învinuite chiar sisteme care suferă ele însele de schimbările climatice sau de influenţa omului, cum ar fi de exemplu pădurea canadiană, care este categorisită ca „poluant CO2” („C02-Schleuder”). În curând va fi desemnată şi tundra, pentru faptul că, din cauza dezgheţării permafrostului, eliberează mari cantităţi de metan în atmosferă, drept ucigaş al climei.

Dephazz

Deutschland hat immer wieder bewiesen, z.B mit Can, Kraftwerk, Armaggedon, Tangerine Dream, Neu!, Amon Düül, Cluster, dass es auch eine andere Art von Musik hervorbringen kann als die von Rex Dildo, Roland Heiser, Florian Reibeisen, Tony Marche-Ariere, Hansi Verseher, Hi No, und Jürgen Drekk bekannte. Genauso erfreulich: Dephazz.

===

Germania a dovedit mereu, de exemplu prin Can, Kraftwerk, Armageddon, Tangerine Dream, Neu!, Amon Düül, Cluster, că poate elabora şi o altfel de muzică decât şlagăre. La fel de îmbucurător: Dephazz.

Politische Korrektheit und ähnliches Ungemach / Corectitudinea politică şi alte belele asemănătoare

Eine in „rechten” Kreisen immer weiter verbreitete Überzeugung bezichtigt die politische Korrektheit grundsätzlich der Lüge. (Ohne ihre Auswüchse verniedlichen zu wollen, die Political Correctness hat m.E. so manche Unruhen oder gar Kriege verhindert und Menschenleben gerettet. Man darf das Kind nicht mit dem Badewasser ausschütten!)
Es kommt aber noch schlimmer. Im Umkehrschluß wird die politische Unkorrektheit, das Herumpöbeln mit rassistischen, sexistischen oder sonstigen Beleidigungen a priori als Quell der Wahrheit angesehen. Na dann, den Spieß kann man auch (dezent) umdrehen, ihr Dummköpfe! Volltrottel! Armleuchter! Hornochsen! Und wie ich recht habe!

PS
Ich entschuldige mich dafür, dass ich den Spieß nicht ganz umgedreht habe und nicht die ordinäre Sprache verwende, die heutzutage so verbreitet ist. Meine „Wahrheitsliebe” hat doch Grenzen.

===

O convingere din ce în ce mai răspândită în cercurile „de dreapta” învinuieşte corectitudinea politică din principiu de minciună. (Fără să intenţionez să-i scuz exagerările, corectitudinea politică a evitat după părerea mea unele tulburări sau chiar războaie şi a salvat vieţi omeneşti. Nu e bine să arunci copilul cu apa din copaie!)
Asta nu este tot. Argumentaţia inversă duce la concluzia că vulgarele jigniri rasiste, şoviniste sau de altă natură sunt un izvor de adevăr. Păi atunci, putem şi întoarce (decent) roata, măi tălmăciţilor! Nerozilor! Dobitocilor! Imbecililor! Păi cum să n-am dreptate!

PS
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am întors roata de tot şi nu am folosit limbajul suburban cu care suntem obişnuiţi în ultima vreme. Dragostea mea pentru „adevăr” are totuşi o limită…

Sprachliche Barbarismen / Barbarisme lingvistice

Gibt’s in jeder Sprache. Die Deutsche glänzt derzeit u.a. mit der Obsession des Superlativs. An „einzigst” haben wir uns fast gewöhnt, jetzt kommen jedoch Ausdrücke wie: „keinst”, „in keinster Weise”, „keinstenfalls”, „hat keinsterlei Bedeutung” dazu. Na dann, wenn der Komperlativ nicht ausreicht…
Wir sind gespannt, wann diese neue Mode andere Worte wie „ohne”, „mit”, „bloß”, „quasi”, „etwa” usw. erreicht. Das wird lustig! (Continued)

Alternativen / Alternative

„Die Demokratie ist eine Lüge” hört man immer häufiger. Vielleicht. Aber die Diktatur ist ein Verbrechen.
„Die Amerikaner sind arrogante Imperialisten!” Gewiß. Wer sich jedoch einbildet, dass Russen oder Chinesen besser sind, ist ein Tor.

===

„Democraţia este o minciună!” se aude din ce în ce mai des. Poate. Dar dictatura este o crimă.
„Americanii sunt imperialişti aroganţi!” Sigur că da. Cine îşi închipuie însă că ruşii sau chinezii sunt mai buni, este un neghiob.

Endlich Klarheit! / În sfârşit, o clarificare!

Die Chefin der rumänischen Nationalen Agentur für Gleichberechtigung hat vor kurzem zu verstehen gegeben, dass die Frau kein Mensch ist. Was diese tatsächlich ist, ließ sie jedoch offen…
Unsere brennende Neugier auf die Beantwortung dieser Frage wird nunmehr vom rumänischen Liedermacher Tudor Gheorghe gestillt. Wie ich das heute in Klausenburg auf einem Plakat sehen konnte, ist die Frau nicht mehr und nicht weniger als „die fünfte Jashreszeit”. Na dann…

===

Şefa Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse dădea de curând de înţeles că femeia nu e om. Ce este aceasta în realitate, a lăsat însă în suspensie…
Curiozitate noastră arzătoare în privinţa răspunsului la această întrebare a fost însă între timp satisfăcută de bardul român Tudor Gheorghe. Femeia este, după cum am putut vedea azi pe un afiş la Cluj, nici mai mult nici mai puţin decât „al cincilea anotimp”. Păi atunci…

 

Erinnerung / Amintire

1998, im Brecht Jubiläumsjahr, habe ich „Eine kleine antifeministische Geschichte” verbrochen. Ich wurde heute daran erinnert, als ich las, dass auf der diesjährigen Berlinale ein „Dokudrama” über Brecht als Mensch(!) uraufgeführt wird.
Ich nehme an, dass Brecht, so er heute noch leben würde und mit manchen Auswüchsen der feministischen Bewegung konfrontiert wäre, sich selbst (genauso wie ich) als „antifeminist” bezeichnet hätte. Und auf die Frage „warum?”, hätte er wohl (genauso wie ich) geantwortet: „Weil ich Frauen mag”…

===

În 1998, anul jubiliar Brecht, am comis „O mică poveste antifeministă”. Mi-am amintit azi de ea aflând că la Berlinala din acest an va fi prezentată în premieră o „dramă documentară” despre Brecht ca om(!).
Pornesc de la premiza că Brecht, dacă ar trăi în ziua de azi şi ar fi confruntat cu unele excrescenţe ale mişcării feministe, s-ar caracteriza singur (la fel ca mine) drept „antifeminist”. Iar la întrebarea „de ce?” ar răspunde probabil (la fel ca mine): „Pentru că-mi plac femeile”… (Continued)