Skip to content

Frühling / Primăvară

Es wird langsam wärmer. Die rumänischen „Bauern*” fangen wieder an, ihre Stoppelfelder, die verwahrlosten Wiesen und die ungepflegten Hecken abzufackeln. Außer dem Kleingetier verbrennen häufig mit: Zäune, Tore, Strommasten, Skilifte, Heuhaufen, Scheunen, Häuser und Wälder. Natürlich ist dies verboten, und die Menschen wissen das. Aber wen kümmert es? Die Behörden werden doch den Teufel tun, sich mit dieser Wählerschaft anzulegen! So kann die kranke Gesellschaft in Rumänien nicht einmal die Ignoranz als mildernden Umstand vorweisen. Die Welle der Korruption schwappt von Fall zu Fall, mal von oben nach unten und mal umgekehrt…

===

Se face cu încetul mai cald. „Ţăranii*” români încep din nou să pârjolească miriştile, păşunile neglijate şi răzoarele neîngrijite. În afară de vietăţile mărunte, ard adesea şi garduri, porţi, stâlpi de curent, teleferice, căpiţe de fân, grajduri, case şi păduri. Bineînţeles că este interzis, şi oamenii ştiu asta. Dar pe cine interesează? Doar autorităţile n-o să se pună rău cu aceşti alegători! În acest fel, societatea bolnavă din România nu poate să invoce ca circumstanţă atenuantă nici măcar ignoranţa. Valul corupţiei se revarsă după caz, când de jos în sus, când viceversa…

* Wenn sich jemand an den Einführungszeichen stört, dann sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich meine Beweggründe dazu bereits hier erläutert habe. Mit einigen Einschränkungen ist diese Argumentation m.E. auf jede soziale Schicht oder Berufsgruppe der aktuellen rumänischen Gesellschaft übertragbar: Intellektuelle, Arbeiter, Politiker, Manager, Lehrer, Juristen, Priester. Und falls sich die heutige Entwicklung fortsetzt, dann kann ich bald alles (aber wirklich alles!), was mit diesem Land zu tun hat, in Einführungszeichen setzen. Wem es nicht gefällt, dem kann ich nicht helfen…

===

* Dacă pe cineva îl deranjeză ghilimelele, atunci ar trebui poate să amintesc faptul că motivele mi le-am prezentat deja aici. Cu câteva restricţii, această argumentaţie poate fi aplicată după părerea mea tuturor păturilor sociale sau meseriilor din societatea contemporană românească: intelectuali, muncitori, politicieni, manageri, profesori, jurişti, preoţi. Şi dacă evoluţia actuală continuă, atunci voi putea în curând să pun tot (dar chiar tot!) ce are de-a face cu această ţară în ghilimele. Cui nu-i place, n-am ce face…

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*